Vision og værdier

For os handler det om at skabe oplevelser, du husker!

Hos Brøndby Kulturhuse og Biblioteker gør vi os umage for at sammensætte et alsidigt og overraskende kulturprogram spækket med must-sees, der får dig til at grine, synge med og tænke efter. Vi består af Kulturhuset Brønden, Kulturhuset Kilden og Brøndbyvester Bibliotek. Brøndby-Bibliotekerne er integreret i begge kulturhuse. 

Kulturelle mødesteder med plads til alle
Vores fornemmeste opgave er at fremme oplysning, dannelse og kulturel aktivitet. Lokalforankring, rummelighed og medborgerskab er stærke pejlemærker i en moderne kulturinstitution som vores, og vi arbejder hver dag for fællesskabet og for at sikre alle borgere lige adgang til kulturoplevelser. 

Grøn karma
Vores kulturhjerte banker for bæredygtighed, grøn innovation og for at skabe endnu flere grønne tilbud til dig i fremtiden. Et eksempel fra vores arbejde med grøn karma er LÅNEPOSEN. På biblioteket deler vi i forvejen viden, oplevelser og bøger med hinanden. Vi låner i stedet for at købe. Tanken om at dele er også drivkraften bag vores nye miljøvenlige bibliotekspose, som kan bruges igen og igen.  

5 stærke fra kulturpolitikken
Brøndby Kulturhuse og Biblioteker har fødderne solidt plantet i Brøndbys Kommunes Kulturpolitik.

Vores arbejde tager udgangspunkt i følgende værdier

  • Livsduelighed, der understøtter mestring af udfordringer i livet og udvikler os
  • Fællesskaber, der støtter det enkelte menneske og øger vores forståelse af omverdenen
  • Mangfoldighed, så det enkelte menneskes potentialer ses og forløses
  • Kreativitet, så åbenhed over nyt fastholdes, skabertrang fremmes og chancer tages
  • Samskabelse, fordi det beriger at gøre det sammen

Kontakt

Brøndby Kommune