Reglement for booking i Kilden

Følgende reglement for booking af lokaler i kulturhusene er godkendt af Kommunalbestyrelsen oktober 2019, gældende fra maj 2014.

Redigeret juni 2014, januar 2019, oktober 2019.

Brøndby Kommune har to kulturhuse:

 • Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, 2660 Brøndby Strand, tlf. 4328 2000.
 • Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby, tlf. 4328 2000.

Reglement for booking

Information om booking af lokaler for:

 • Foreninger
 • Ehvervsvirksomheder
 • Enkeltpersoner

Foreninger der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven og Serviceloven, Grundejer-forening/Boligorganisationer, politiske organisationer og offentlige institutioner, der er hjem-mehørende i Brøndby Kommune, hvis arrangement eller virksomhed har et alment, kulturelt, oplysende eller pædagogisk sigte, kan efter ansøgning få stillet lokaler vederlagsfrit til rådig-hed.

Foreninger udover ovennævnte kan efter ansøgning få stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed i kulturhusene til enkelte arrangementer/møder, hvor der ikke opkræves entré. Foreningen skal kunne dokumentere, at der er tilknytning til Brøndby Kommune.
Erhvervsvirksomheder i Brøndby Kommune kan leje lokaler efter de gældende takster (se side 3), dog ikke til kommercielle formål.

 • Personen der booker skal være fyldt 18 år og er personlig ansvarlig for enhver skade, der under benyttelsen forvoldes på lokaler og inventar.
 • Kulturhusene vil normalt være til rådighed i tidsrummet kl. 08.00 - kl. 23.00 alle ugens dage. Dog kan Brøndens lokaler ikke benyttes på søndage.
 • Udlånene er med nøgle- kortordning i Kilden.

Udlån af lokaler til enkeltstående arrangementer/møder sker via Foreningsportalen www.brondby.dk/foreningsportal eller ved henvendelse til det pågældende kulturhus. Det anbefales, at bestilling af lokaler sker i god tid inden arrangementet. Ønskes der hjælp af teknisk servicepersonale til opsætning af borde/stole m.v. og eller hjælp til av-udstyr, skal ansøgningen være det pågældende kulturhus i hænde senest 5 uger inden arrangementet af hensyn til vagtplanlægning.
Se kontaktoplysninger på kulturhusets hjemmeside - www.kulturhusetbronden.dk eller www.kulturhusetkilden.dk

Udlån af lokaler for en samlet sæson (august - juni) sker via Foreningsportalen www.brondby.dk/foreningsportal i januar måned. Kulturhusene forbeholder sig ret til at aflyse enkeltdage i sæsonaftaler. For at undgå evt. aflysning kan flytning til andet lokale forekom-me.
I forbindelse med reservering af lokaler for en samlet sæson kan en forening m.v. kun få stil-let lokaler til rådighed til samme deltager kreds max 1 dag om ugen.

Opstilling af borde og stole

Hvis standardopstilling af borde og stole ikke ønskes, skal brugerne selv sørge for opstil-ling/flytning af borde og stole, ligesom opstillingen skal bringes tilbage til standardopstillingen efter arrangementet. Personalets anvisninger om anbringelse af borde og stole skal følges. Brugerne sørger selv for almindelig oprydning.

Benyttelse af kulturhusenes lys- og lydanlæg samt av-udstyr

- gratis efter nærmere aftale med kulturhusene

 • Kulturhusene hæfter ikke for lejers eget udstyr.
 • Kulturhusenes personale vejleder efter aftale i brug af husenes faciliteter.
 • Tobaksrygning inkl. e-cigaretter er ikke tilladt.
 • Dyr har ingen adgang – dog undtaget førerhunde der ledsager blinde.
 • Lokalerne kan ikke benyttes som selskabslokaler til private fester.
 • Lokalerne kan ikke benyttes til afholdelse af loppemarkeder.
 • Lokalerne kan ikke benyttes til foreningsarrangementer af festlig karakter, men der kan efter ansøgning søges om lån af lokaler andre steder i Brøndby Kommune.

Ansøgningen skal fremsendes til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens e-mail: kulturidraet@brondby.dk

Takster for leje af lokaler i Brønden

Mødelokale 1 samt Bevægerum 1 og 2:
300 kr. pr. time, 900 kr. for en halv dag (op til 4 timer), 1.500 kr. for en hel dag (op til 10 timer). Helt døgn 2.000 kr. 

Mødelokale 2:
300 kr. pr. time, 900 kr. for en halv dag (op til 4 timer), 1.500 kr. for en hel dag (op til 10 timer). Helt døgn 2.000 kr.

Mødelokale 3:
200 kr. pr. time, 600 kr. for en halv dag (op til 4 timer), 1.000 kr. for en hel dag (op til 10 timer). Helt døgn 1.400 kr.

Multisalen:
600 kr. pr. time, 1.800 kr. for en halv dag (op til 4 timer), 3.000 kr. for en hel dag (op til 10 timer). Helt døgn 4.000 kr.

Takster for leje af lokaler i Kilden

Mødelokale 1-3 samt Bevægerum 1 og 2:
300 kr. pr. time, 900 kr. for en halv dag (op til 4 timer), 1.500 kr. for en hel dag (op til 10 timer). Helt døgn 2.000 kr. 

Teatersalen:
600 kr. pr. time, 1.800 kr. for en halv dag (op til 4 timer), 3.000 kr. for en hel dag (op til 10 timer). Helt døgn 4.000 kr.

Kontakt

Brøndby Kommune