Lokalhistorisk Forening for Brøndby

Lokalhistorisk Forening for Brøndby

Lokalhistorisk forening for Brøndby blev stiftet i december 2001 i forsøget på at bevare en gammel smedje. Senere har foreningen udviklet sig til en bredt fungerende lokalhistorisk forening. I 2018 udvidede vi vores virkefelt til at omfatte hele Brøndby.

Foreningen arrangerer også møder om Lokalhistoriske emner og udflugter til museer, lokalarkiver, udstillinger mm.

Yderligere arrangerer vi udstillinger og byvandringer.

Hvis du gerne vil være medlem af foreningen kan du kontakte vores kasserer på email webmaster@lfbr.dk
Vores kontingent er på 50 kr. årligt for enkeltmedlemmer, 75 kr. for en familie.

Adresse

Kasserer Vagn Kjær-Hansen
2660Brøndby Strand

Kontakt

Telefon: 60612284
E-mail: post@lfbr.dk

Kontakt

Brøndby Kommune