Det store køkken

Udlånes ved særlige lejligheder.

Adgang til det store køkken kræver hygiejnebevis og godkendelse af chefen for køkkenet og personalet.

På hverdage forpagtes køkkenet af FGU Vestegnen  Café Kilden.

Køkken Kilden

Kontakt

Brøndby Kommune